جزیره ایرانی واقع در دریاچه خزر چه نام دارد؟

آشوراده  |  Ashuradeh

اطلاعات عمومی

آشوراده

آشوراده دهی در مرکز شبه جزیره میان‌کاله در شهرستان بندر ترکمن، استان گلستان است. آشوراده تنها جزیرهٔ ایرانی دریای خزر است. این جزیره که در سده‌های گذشته در پی عملکرد و فعالیت گروه‌های انسانی با حفر کانال از توده اصلی خشکی خود (شبه جزیره میانکاله) جدا افتاده‌است. آشوراده در اغلب منابع تاریخی به عنوان مجمع الجزایر آشوراده که متشکل از سه جزیره بوده‌است، آمده که با بالا آمدن سطح آب هر دو جزیره کوچک انتهای آن در آب فرو رفته و در حال حاضر تنها یک جزیره باقی مانده‌است. این شبه جزیره در زمان صفوی به عنوان شکارگاه مورد توجه قرار گرفته و به این سبب دژهایی در این جزیره بنیاد شد. لفظ «آشوراده» در زبان ترکمنی بمعنای «جزیرهٔ آشور» است.

سوال شماره 1000 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ یکشنبه 04 فروردین 1398 و ساعت 7:57 AM


https://vajara.ir/q/1000

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی