بنیانگذار سلسله قاجاریه چه کسی بود؟

آقا محمدخان قاجار  |  Agha Mohammad Khan Qajar

اطلاعات عمومی

آقا محمدخان قاجار

آقامحمدخان قاجار که گاه به صورت آغامحمدخان قاجار نیز خوانده می‌شود بنیان‌گذار دودمان قاجاریه در ایران است. در سال ۱۱۶۱ خورشیدی آقامحمدخان که از افراد ایل قاجار بود با از میان بردن حکومت جانشینان کریم خان زند به حکومت رسید. او تهران را پایتخت خود انتخاب کرد. آقامحمدخان مردی تندخو و خشن بود که با لشکرکشی‌های متعدد توانست ایران را یکپارچه سازد. بعداز وی برادرزاده‌اش فتحعلی شاه به حکومت رسید.

سوال شماره 101 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 1:04 PM


https://vajara.ir/q/101

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی