بزرگترین نویسنده ادبیات کودک در جهان کیست؟

لوئیس کارول  |  Lewis Carroll

اطلاعات عمومی

لوئیس کارول

چارلز لاتویج داجسون با نام مستعار لوئیس کارول استاد ریاضیات کالج کریست چرچ دانشگاه آکسفورد، کشیش، عکاس و نویسنده انگلیسی است.وی به عنوان بزرگترین نویسنده ادبیات کودک جهان لقب گرفته است و شاهکار بی بدیل او الیس در سرزمین عجائب را تمامی نویسندگان جهان به عنوان بزرگترین و بهترین اثر ادبی کودک جهان می دانند وکمتر کسی در جهان وجود دارد که داستان الیس در سرزمین عجائب را نداند. آلیس در سرزمین عجایب (۱۸۶۵) و آنسوی آیینه (۱۸۷۲) از مهمترین آثار او هستند که همچون دیگر آثار ادبی او با نام مستعار «لویس کارول» منتشر گشتند.

سوال شماره 1061 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ چهار شنبه 14 فروردین 1398 و ساعت 2:33 AM


https://vajara.ir/q/1061

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی