بنیانگذار مذهب پروتستان در مسحیت چه کسی بود؟

مارتین لوتر  |  Martin Luther

اطلاعات عمومی

مارتین لوتر

مارتین لوتر کشیش متجدِد و مترجم انجیل به زبان آلمانی و یک تجدیدنظرطلب مذهبی بود. او یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌ها در تاریخ آیین مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصلاحات پروتستانی به شمار می‌رود. آرامگاه او در شهر ویتنبرگ است. مارتین لوتر در اواخر عمر به شدت یهودستیز شد و در نوشته های خود توصیه کرد که خانه های یهودیان نابود شده، کنیسه های آنان سوزانده شده ، اموال آنان ضبط شده و آزادیشان سلب گردد. این نوشته ها باعث شده است که امروزه او شخصیت بسیار بحث برانگیزی باشد. عقیدهٔ مذهبی لوتر به پولس نبی و کلمه صلیب باز می‌گردد. مذهب پروتستان برخلاف کلیسای کاتولیک، معتقد به بخشودگی مؤمنان به پشتوانه اجرای اوامر سنتی کلیسا نبوده بلکه هرانسانی که در بارگاه احدیت با اعتقاد و ایمان راستین به گناهان خود اعتراف و طلب آمرزش نماید، حقانیت و عدالت باریتعالی شامل حالش خواهد شد. واسطه بین خدا و انسان تنها عیسی مسیح است که در آن واحد هم بشر بود و هم خدا (ناسوتی و لاهوتی) و به خاطر گناه انسان‌ها مصلوب گردید. عناصر اصلی الهیات لوتر در این فرمول قابل نمایش است: «تنها مسیح، اعتقاد، بخشش، کتاب»

سوال شماره 1093 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ شنبه 24 فروردین 1398 و ساعت 3:31 AM


https://vajara.ir/q/1093

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی