بنیانگذار و قهرمان ملی کشور مجارستان کیست؟

آرپاد  |  Arpad

اطلاعات عمومی

آرپاد

آرپاد رئیس کنفدراسیون قبایل مجارستان در اواخر سده ۹ و اوایل سده ۱۰ بود. بسیاری از جزئیات زندگی او توسط مورخان مورد بحث و مناقشه است چرا که منابع مختلف شامل اطلاعات ضد و نقیضی در مورد اوست. با وجود این، بسیاری از مجارها از او به عنوان «بنیانگذار کشور ما» یاد می‌کنند و نقش آرپاد را در فتح حوزه کارپات توسط مجارستان برجسته می‌دانند. دودمان آرپاد تا سال ۱۳۰۱ در پادشاهی مجارستان حکومت کردند.

سوال شماره 1102 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ یکشنبه 25 فروردین 1398 و ساعت 6:05 AM


https://vajara.ir/q/1102

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی