پدر علم شیمی نوین کیست؟

آنتوان لاوازیه  |  Antoine Lavoisier

اطلاعات عمومی

آنتوان لاوازیه

آنتوان لوران لاووازیه دانشمند فرانسوی و بنیان‌گذار شیمی نوین بود. وی نخستین کسی بود که ترازو را جهت سنجش و تحقیق در فعل و انفعالات شیمیایی در آزمایشگاه وارد عمل کرد و تجربه و سنجش توأم با نتیجه‌گیری صحیح را پایه و اساس این علم قرار داد. لاوازیه امکان درک و شناخت عناصر گازی شکل را فراهم کرد. در دوران سلطه نظریه آتش‌زایی وسایل تجربی زیادی فراهم آمده بود که سبب دگرگونی‌های انقلابی در شیمی شدند. بیشترین اعتبار این تحولات مدیون زحمات لاووازیه‌است که درک درستی از اکسیژن را میسر کرد.

سوال شماره 1196 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ شنبه 23 شهریور 1398 و ساعت 10:49 PM


https://vajara.ir/q/1196

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی