ملکه هخامنشی و دختر کوروش بزرگ چه نام داشت؟

آتوسا  |  Atossa

اطلاعات عمومی

آتوسا

آتوسا از شهبانوهای ایران بود. وی دختر کورش بزرگ، و خواهر کمبوجیه و بردیا، و همسر پادشاه هخامنشی داریوش یکم، و مادر خشایارشا بود. هرودوت می‌گوید آتوسا از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و در دوره جنگ با یونان که به توصیه او انجام شده بود، داریوش یکم همواره از نصیحت‌های او بهره می‌جست. او حتی علاقمند بود که در میدان کارزار نیز شوهرش را همراهی کند.

سوال شماره 251 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 2:44 AM


https://vajara.ir/q/251

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی