"بانوی آهنین" لقب کیست؟

مارگارت تاچر  |  Margaret Thatcher

اطلاعات عمومی

مارگارت تاچر

مارگارت هیلدا تاچر رهبر سابق حزب محافظه‌کار بریتانیا بود. وی در سال ۱۹۷۵ به رهبری این حزب برگزیده و چند سال بعد در ۱۹۷۹ با شعار بهبود اوضاع اقتصادی از سوی محافظه‌کاران نامزد شد و به نخست وزیری بریتانیای کبیر رسید و تا سال ۱۹۹۰ در هر دو سمت باقی ماند. تاچر تنها زنی در بریتانیا است که تاکنون دارای این دو پست به صورت همزمان بوده است. الگوی رفتار سیاسی وی به « تاچریسم » معروف است .

سوال شماره 350 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ دوشنبه 24 دی 1397 و ساعت 3:11 PM


https://vajara.ir/q/350

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی