جنگ های داخلی آمریکا در دوران کدام رئیس جمهور اتفاق افتاد؟

آبراهام لینکلن  |  Abraham Lincoln

اطلاعات عمومی

آبراهام لینکلن

آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس‌جمهور آمریکا بود. آبراهام لینکلن به عنوان نخستین رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه آمریکا انجام وظیفه نمود. امروز او بدین جهت شهره‌است که به تاریخ برده داری در آمریکا خاتمه داد و ایالات متحده آمریکا را با نظارت بر مسائل مربوط به جنگ در طی جنگ داخلی آمریکا پا برجا نگه داشت. او ژنرالها را انتخاب کرد و استراتژی آنها را تایید نمود ، افسران ارشد غیر نظامی را برگزید، بر دیپلماسی، عزل و نصب و فعالیتهای حزب نظارت کرد ، و از طریق پیامها و سخنرانیها نظرات عموم را جمع آوری نمود . توان بالای او در سخنوری قدرت تأثیر گذاری او را افزایش می‌داد. نطق گتیسبرگ وی تأثیر ماندگاری بر ارزشهای آمریکا داشت.

سوال شماره 418 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 27 دی 1397 و ساعت 12:28 AM


https://vajara.ir/q/418

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی