پدر علم هوش مصنوعی کیست؟

آلن تورینگ  |  Alan Turing

اطلاعات عمومی

آلن تورینگ

آلن ماتیسون تورینگ ریاضی دان، منطق دان و رمز نگار بریتانیایی بود. تورینگ به عنوان پدر علم محاسبهٔ نوین و علم رایانه شناخته شده‌است. تورینگ به کمک ماشین تورینگ فورمولاسیون موثری برای روش الگوریتم ومحاسبه تهیه کرد. با کمک آزمایش تورینگ، سهم موثر و محرکی در زمینهٔ هوش مصنوعی ارائه کرد

سوال شماره 430 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 2:10 AM


https://vajara.ir/q/430

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی