مخترع تلفن همراه کیست؟

مارتین کوپر  |  Martin Cooper

اطلاعات عمومی

مارتین کوپر

مارتین کوپر آمریکایی به عنوان مخترع تلفن‌های همراه شناخته می‌شود. وی موسس و مدیر ارشد کنونی شرکت اری‌کوم است.

سوال شماره 439 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ جمعه 28 دی 1397 و ساعت 4:02 AM


https://vajara.ir/q/439

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی