"جان بخشیدن به اشیا" را در ادبیات چه می نامند؟

آرایه تشخیص  |  Personnification

اطلاعات عمومی

تشخیص، شخصیت‌بخشی یا جان‌بخشی (به اشیاء) آرایه ادبی‌ای است که صفت‌ها یا رفتار آدمی را به جانوران یا اشیاء نسبت می‌دهد. تشخیص گونه‌ای از استعاره مکنیه است که مشبه غیرانسان است و ویژگی انسانی‌ای به آن نسبت داده می‌شود.

سوال شماره 448 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 4:03 AM


https://vajara.ir/q/448

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی