اشاره به یک آیه و حدیث یا داستان در یک بیت شعر یا عبارت را چه می نامند؟

آرایه تلمیح  |  Talmih

اطلاعات عمومی

تلمیح (در لغت یعنی: با گوشهء چشم نگریستن است) از جملهٔ صنایع معنوی بدیع است که در آن نویسنده یا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خودش به آیه، حدیث، داستان، یا مثل قرآنی اشاره داشته باشد.

سوال شماره 450 و پاسخ داده شده توسط مسیر سبز در تاریخ شنبه 29 دی 1397 و ساعت 4:13 AM


https://vajara.ir/q/450

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی