اولین فیلم صامت ایرانی چه نام داشت؟

آبی و رابی  |  Abi and Rabi

اطلاعات عمومی

آبی و رابی

آبی و رابی (۱۳۰۹) نخستین فیلم بلند داستانی صامت ایرانی. این فیلم توسط اوانس اوگانیانس ساخته شد و در روز جمعه دوازدهم دی ۱۳۰۹ ساعت دو بعد از ظهر در سینما مایاک به نمایش درآمد.

سوال شماره 46 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 10:50 AM


https://vajara.ir/q/46

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی