مرکز پردازش اطلاعات دیداری در مغز کجاست؟

لوب پس سری  |  Occipital lobe

اطلاعات عمومی

لوب پس سری

لوب پس‌سری مرکز پردازش اطلاعات دیداری در مغز پستانداران است. این لوب عقب‌ترین بخش نیم‌کره مغز است و قسمت کوچکی از سطح پشتی-جانبی آن را تشکیل می‌دهد.

سوال شماره 527 و پاسخ داده شده توسط مرد بارانی در تاریخ پنجشنبه 04 بهمن 1397 و ساعت 8:53 AM


https://vajara.ir/q/527

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی