مرکز پردازش اطلاعات شنوایی در مغز کجاست؟

لوب گیجگاهی  |  Temporal lobe

اطلاعات عمومی

لوب گیجگاهی

لوب گیجگاهی بخشی از مخ است. حافظه، شنوایی، چشایی، بویایی، درک زبان و سازماندهی از کارکردهای این لخته از مغز هستند. گاه در برخی افراد در مورد بدبویی دهان، توهم بویایی پیش می‌آید. این توهم که معمولاً کوتاه‌مدت است به ندرت نشانه‌ای از صرع لوب گیجگاهی مغز است.

سوال شماره 528 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 04 بهمن 1397 و ساعت 8:55 AM


https://vajara.ir/q/528

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی