واحد اندازه گیری مسافت در ستاره شناسی چیست؟

پارسک  |  Parsec

اطلاعات عمومی

پارسِک یکی از واحدهای مسافت در ستاره‌شناسی است. پارسک فاصله‌ای است که اختلاف منظر خورشید مرکزی یک جسم آسمانی مانند ستاره، برابر یک ثانیه قوسی دیده شود.در واقع فاصله‌ای که از آن فاصله، شعاع مدار زمین که برابر یک واحد نجومی (۱AU) است، برابر یک ثانیه قوس دیده شود. یک پارسک برابر با ۳٫۲۶ سال نوری است. نام پارسک از هم‌آمیزی بخش‌هایی از دو واژه parallax (اختلاف منظر) و arc second (ثانیه قوسی) درست شده است.

سوال شماره 680 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ چهار شنبه 24 بهمن 1397 و ساعت 11:30 PM


https://vajara.ir/q/680

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی