پدر علم اقتصاد مدرن کیست؟

آدام اسمیت  |  Adam Smith

اطلاعات عمومی

آدام اسمیت

آدام اسمیت فیلسوفی اسکاتلندی بود که از او به عنوان پیشروی اقتصاد سیاسی یاد می‌شود. وی همچنین از نظریه‌پردازان اصلی نظام سرمایه‌داری مدرن به شمار می‌رود؛ اسمیت ایده‌های خود راجع به اقتصاد را در کتاب خود ثروت ملل به تفصیل شرح داده است. او با نوشتن دو کتاب به نامهای نظریه عواطف اخلاقی در سال ۱۷۵۹ و بررسی درباره ماهیت و علل ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ شناخته شد. کتاب آخر یکی از اولین تلاشها برای مطالعهٔ سیستماتیک پیشرفت تاریخی صنایع و تجارت در اروپا است.

سوال شماره 825 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 2:58 PM


https://vajara.ir/q/825

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی