اولین فرودگاه ایران در کدام شهر ساخته شد؟

مسجدسلیمان  |  Masjed Soleyman

اطلاعات عمومی

مسجدسلیمان

مسجد سلیمان شهری است تاریخی که در میان کوه‌های زاگرس و از شهرهای لرنشین استان خوزستان است.این شهر به شهر اولین ها نیز مشهور است زیرا خیلی از امکانات زندگی شهری برای اولین بار در این شهر بختیاری نشین بوده است و مردم با آن آشنایی داشته اند . مانند اولین شهر نفتی ، اولین زمین تنیس ، اولین سینما و ... این شهر از شمال غرب به شهرستان شوشتر، از شمال تقریبأ به بخش لالی و اندیکا، از جنوب شرق به شهرستان ایذه، و از جنوب غرب به شهر اهواز ارتباط دارد. ساکنان این شهر را طوایف مختلفی از قوم بختیاری تشکیل می‌دهند ولی با کشف نفت در منطقه افراد دیگری از سایر مناطق بختیاری بمنظور کسب و کار به این شهر آمدند و رفته رفته بصورت دایم در این شهر ساکن شدند.

سوال شماره 827 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 3:12 PM


https://vajara.ir/q/827

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی