"خدای خورشید" نام کدامیک از خدایان یونان است؟

آپولون  |  Apollo

اطلاعات عمومی

آپولون

آپولو خدای روشنایی (خورشید)، موسیقی، کمانداری (اما نه برای جنگ یا شکار)، هنرها و پیشگویی در اسطوره‌های یونان و رومی است. آپولو اژدهایی به نام پیتون را کشت و در جای وی (دامنهٔ کوه هلیکون) با موزها (دختران زئوس و تمیس، ایزدبانوان هنرهای نه‌گانه) که ملازمانش بودند مسکن گرفت. او چنگ را که اختراع هرمس بود، ساز مخصوص خود کرد و خدای موسیقی و آوازهای خوش گشت. او پدر آسکلپیوس (ایزد پزشکی) و محافظ شهر تروآ بود.

سوال شماره 836 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 05 اسفند 1397 و ساعت 6:13 PM


https://vajara.ir/q/836

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی