مادر حضرت موسی که او را در سبد گذاشت چه نام داشت؟

یوکابد  |  Jochebed

اطلاعات عمومی

یوکابد

یوکابِد مادر هارون، موسی و میریام است. یوکابد خواهر قاهت پدر عمران و عمه شوهرش بود. یوکابد دختر لاوی بن یعقوب و ملشه است، که وقتی لاوی شصت و چهار سال داشت، زاده شد. پس از تولد موسی، یوکابد سه ماه به او شیر داد و آنگاه او را در زنبیل قرار داده به رود نیل سپرد. در قرآن، نام مادر موسی ذکر نشده است؛ در قرآن آمده است که خدا به مادر موسی الهام کرد که پسرش را به آب بسپارد و به او آگاهی داد که خدا فرزندش را به سوی او باز می‌گرداند و او را از پیامبران قرار خواهد داد. نام یوکابد در برخی روایات و تفاسیر اسلامی آمده است.

سوال شماره 925 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ سه شنبه 14 اسفند 1397 و ساعت 2:40 AM


https://vajara.ir/q/925

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی