کدام پادشاه ایرانی مجلس را به توپ بست؟

محمد علی شاه قاجار  |  Mohammad Ali Shah Qajar

اطلاعات عمومی

محمد علی شاه قاجار

محمدعلی شاه قاجار ششمین پادشاه از دودمان قاجار در ایران بود و در ۱۲۸۵ هجری خورشیدی به حکومت رسید. او فرزند مظفرالدین شاه قاجار بود. مخالفت او با مشروطه بود که پدرش پیش از مرگ آن را پذیرفته بود. این رویداد که بدان استبداد صغیر می‌گویند به خونریزی بسیاری انجامید و سرانجام محمدعلی شاه هم تاج و تخت خود را بر سر این خودکامگی اش باخت. او پس از به توپ بستن مجلس با فشارهای داخلی و خارجی مجبور به ترک ایران شد. پس از وی پسرش احمد شاه در سنین کودکی به عنوان شاه انتخاب شد.

سوال شماره 96 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 12:56 PM


https://vajara.ir/q/96

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی