در کدام جنگ عموی پیامبر به شهادت رسید؟

جنگ احد  |  Battle of Uhud

اطلاعات عمومی

جنگ احد

غزوه احد نبردی‌ است که در نزدیکی کوه احد در جنوب غرب عربستان کنونی، میان سپاه مسلمان مدینه به رهبری حضرت محمد مصطفی (ص) و سپاه مکه به رهبری ابوسفیان درگرفت. نبرد احد دومین رویارویی سپاه مکه با مسلمانان بود؛ در غزوه بدر که در سال سوم هجرت برابر با ۶۲۴ (میلادی) درگرفت، مسلمانان سپاه مکه را شکست دادند. پس از پایان جنگ، دو سپاه از هم فاصله گرفتند. مسلمانان بیش از سه برابر اهل مکه کشته داده بودند. معروف است که هند دختر عتبه، جگر حمزه را درید و آن را به دندان گرفت و از آن گردن‌بند و گوشواره ساخت؛ به همین سبب هند در میان مسلمانان به جگرخوار مشهور شد. محمد (ص) بر کشته‌شدگان احد نماز خواند و دستور دادن آنها را به خاک بسپارند.

سوال شماره 117 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 3:23 PM


https://vajara.ir/q/117

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی