علمی که به مطالعه سرآغاز و سرانجام جهان می پردازد چیست؟

کیهان شناسی  |  Cosmology

اطلاعات عمومی

کیهان شناسی

کیهان‌شناسی مطالعه سرآغاز، تکامل و سرانجام نهایی جهان است. کیهان‌شناسی فیزیکی عبارت است از مطالعه آکادمیک و علمی سرآغاز، تکامل، ساختارهای بزرگ مقیاس و دینامیک جهان و سرانجام نهایی جهان می‌پردازد و همچنین در پی کشف قوانین علمی حاکم بر این حقایق می‌باشد. کیهان‌شناسی مذهبی (یا اساطیری) عبارت است از پیکره‌ای از باورها که برآمده از متون و رسوم تاریخی، اساطیری، دینی و قومیتی در مورد خلقت و فرجام‌شناسی می‌باشند.

سوال شماره 1221 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ شنبه 30 شهریور 1398 و ساعت 11:43 PM


https://vajara.ir/q/1221

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی