سنگین ترین جاندار ساکن خشکی کدامست؟

فیل  |  Elephant

اطلاعات عمومی

فیل

فیل یا پیل نام حیوانی بزرگ‌جثه از راسته خرطوم‌داران از خانواده فیلان است که بیشتر بومی هندوستان و آفریقا می‌باشد. فیل‌ها سنگین‌ترین جانوران خشکی هستند.دو گونه فیل وجود دارد؛ یکی فیل آفریقایی که در آفریقا زندگی می‌کند و دیگری هم فیل هندی که ساکن هند است.این جانوران از خرطوم دراز خود به عنوان دست استفاده می کنند و با آن غذا و آب را در دهان خود می گذارند. جنس عاج فیل‌ها مانند جنس دندان است. فیل‌های نر از عاج برای جنگیدن استفاده می کنند.

سوال شماره 1267 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ سه شنبه 14 آبان 1398 و ساعت 12:45 AM


https://vajara.ir/q/1267

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی