حسین رضا زاده چند طلای المپیک دارد؟

دو  |  Two

سوال شماره 165 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 14 دی 1397 و ساعت 1:21 AM


https://vajara.ir/q/165

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی