بزرگترین کشور آمریکای جنوبی کدامست؟

برزیل  |  Brazil

برزیل

سوال شماره 20 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ پنجشنبه 13 دی 1397 و ساعت 9:56 AM


https://vajara.ir/q/20

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی