اولین عکاس جهان کیست؟

ژوزف نیسه فور نیپس  |  Nicephore Niepce

اطلاعات عمومی

ژوزف نیسه فور نیپس

ژوزف نیسه‌فور نیپس مخترع فرانسوی که بیشتر به عنوان مخترع عکاسی شناخته شده و یکی از پیشگامان در این زمینه می‌باشد. نخستین عکس ثبت شده توسط او عکسبرداری شده و سهم بسزایی در پیشرفت تاریخ عکاسی داشته‌است.

سوال شماره 285 و پاسخ داده شده توسط شاندل در تاریخ جمعه 21 دی 1397 و ساعت 2:33 PM


https://vajara.ir/q/285

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی