نظام سیاسی پرتغال چیست؟

نظام جمهوری  |  Republic

اطلاعات عمومی

نظام جمهوری

جُمهوری نوعی حکومت است که در آن ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده می‌شود و دوران تصدی او محدود است. جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش‌تر درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد. اما، در عین حال، بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است به این نام نامیده شوند و در این وجه، حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.

سوال شماره 330 و پاسخ داده شده توسط استیون کینگ در تاریخ یکشنبه 23 دی 1397 و ساعت 2:08 PM


https://vajara.ir/q/330

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی