"شاخاب" نام دیگر کدام پدیده است؟

خلیج  |  Gulf

اطلاعات عمومی

خلیج

خلیج یا کنداب بخشی از دریا است که در خشکی پیش رفته باشد؛ یا به سخنی دیگر به پیشروی آب در خشکی، کنداب گویند. در فارسی «شاخاب»، «شاخابه» و «شاخاوه» هم گفته شده است. خور بزرگ را خلیج می‌گویند.

سوال شماره 775 و پاسخ داده شده توسط کوزت در تاریخ سه شنبه 30 بهمن 1397 و ساعت 3:16 PM


https://vajara.ir/q/775

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی