"مدائن" از چند شهر تشکیل شده بود؟

هفت  |  Seven

اطلاعات عمومی

سوال شماره 926 و پاسخ داده شده توسط جوکر در تاریخ سه شنبه 14 اسفند 1397 و ساعت 3:19 AM


https://vajara.ir/q/926

افزایش اطلاعات عمومی در سایت واج آرا

طراح سوال: مصطفی کوه گیلانی